Yeni doğan Çocuklara İsim Ve Anlamları -Bunları Biliyormuydunuz ? -SosyetePLUS

Yeni doğan Çocuklara İsim Ve Anlamları

Yeni doğan Çocuklara İsim Ve Anlamları

Yazar: serdar Mercan

Tarihi: 31.08.2013 10:09:42

AÇILAY: Ay’ın şekilleri, yansıması

ADAL: Ün kazanan

AFET:  Güzel kadın

AĞÇA: Temiz, Saf,Pak

AHENK: Uyumlu

AHSEN: Çok güzel, olağanüstü güzel

AHU: Ceylan, Karaca

AHUSE: Coşkulu Güzellik

AJLAN: Hızlı, çabuk, telaşlı

AKEL: Eli uğurlu anlamında

AKGÜN: Parlak gün, uğurlu gün, ışıklı gün

AKSU: Anadolu’da değişik boylarda bir çok akarsuyun adı

AKŞİN: Beyaz tenli kadın

AKTAN: Ak renkli tan

ALA: Ela karışık renkli, alaca

ALÇİN: Kızıl renkli küçük bir kuş

ALEDA: Nazlı

ALEV: Yanan cisimlerin görüntüsü

ALEYNA: Bizim üzerimize olsun

ALGIN: Birine gönül vermiş, vurgun, tutkun

ALIM: Gözü gönlü çeken nitelik, çekicilik, gönül çelen güzellik

ALKIM: Gökkuşağı

ALPİKE: Kahraman kraliçe

ALTIN: Değerli bir maden

ALYA: Yüksek yer, yükseklik

ANDAÇ: Anı, Hatıra

ANIL: Başkaları tarafından söz edilen

ANKA: Kaf Dağı’nda bulunduğu söylenen masal kuşu

ARIN: Arı, katışıksız, temiz

ARKIN: Yavaş, Ağır

ARMAĞAN: Hediye, ödül

ARMİNA: Korkusuz, yürekli

ARNİSA: Çok namuslu kadın

ARSEN: Kurtuluş, özgürlük

ARSU: Su kadar berrak

ARSUN: Yüreğindeki temizliği yansıtan

ARYA: Operada sanatçının orkestra eşliğinde söylediği uzun şarkı

ARZU: Herhangi bir şey için duyulan aşırı istek

ASALBİKE: Gerçek hanım, gerçek güzel

ASEL: Bal, Cennetteki dört sudan biri

ASENA: Dişi kurt, güzel kız

ASLI: Kökeni anlamında

ASLIHAN: ASLI+HAN=soyu han

ASLIM: Özü geçmişe ait

ASU: Azgın, huysuz

ASUDE: Rahat, huzur içinde olan

ASUELA: Ela gözlü yaramaz

ASUMAN: Gökyüzü

ASYA: Dünyanın en büyük kıtası

AŞKIN: Aşmış, ileri

AYBEN: Ben ayım anlamında

AYBİKE: Ay gibi güzel kız

AYBİRGEN: Ayveren

AYÇA: Yay biçimindeki ay

AYÇİÇEK: Günçiçek

AYDA: Dere kıyılarında yetişen bir bitki

AYDAN: Güzelliğini aydan almış,ay gibi parlak ve güzel

AYDENİZ: Hem ay, hem de deniz

AYDONAT: Işık donat, parlaklık donat anlamında

AYEVİ: Ay çevresinde oluşan ışık çemberi

AYGEN: Gönül arkadaşı

AYGÜN: Hem ay, hem gün

AYKAL: Ay gibi parlak ve ışıklı kal

AYKIZ: Ay+Kız

AYKUT: Kutlu ay, uğurlu ay

AYLA: Bazı yıldızların ve ayın etrafındaki ışık çemberi

AYLİN: AYLA ile aynı anlamdadır

AYSAR: Ayın evrelerine göre huyu değişen kimse

AYSIN: Sen aysın, ay kadar güzelsin

AYSU: Ay ve su gibi güzel

AYŞE: Rahat ve huzur içinde yaşayan

AYŞEGÜL: Ayşe+Gül

AYŞENUR: Ayşe+Nur

AYŞIL: Ay ışığı

AZRA: Üstünde hiç yürünmemiş kum

B Harfi ile Başlayan Kız İsimleri

BADE: Aşk

BAHA:Çok kıymeti

BAHAR:  mevsim

BALA: Çocuk

BALCA: Bal gibi

BALIN: Sevgili

BALKIN: Pırıldayan

BALKIZ: Bal kadar tatlı kız

BANU: Prenses; Hanımefendi

BAŞAK: Arpa çavdar gibi ekinlerin tanelerini taşıyan baş kısmı

BEDİZ: Resim, tasvir, süs, bezek

BEGÜM: Hanım; Timuroğulları’ndan gelen prenses

BEHİN: İyinin iyisi

BELDE: Memleket, şehir, kasaba

BELEMİR: Peygamber çiçeği olarak biliniyor.Açtığı kokusunun dağilmasıyla anlaşılan gizli çiçek anlamında

BELEN: Bel, geçit; İki dağ arasından geçen yol

BELFÜ: Kar tanesi

BELGİ: İşaret

BELGİN: Kesin ve eksiksiz belirlenen

BELİZ: İşaret, iz; alamet

BENAN: Parmak uçları

BENAY: Ben ayım, ay gibiyim

BENEK: Namuslu kadın

BENGİ: Ölümsüz, sonsuz

BENGİSU: Ölümsüzlük suyu

BENİZ: Yüz

BERGÜZAR: Anılmak için verilen şey, andaç

BERİA: Olgunluk ve güzelliğiyle üstün olan sevgili

BERİL: Zümrüt

BERİN: En yüksek, en ulu anlamında

BERKE: Zerdali, kayısı; Kamçı, değnek

BERNA: Bağlı, bağlanmış; Genç, körpe, delikanlı

BERRAK: Duru

BERRAN: Keskin, kesici

BESİSU: Bitkilerin damarlarında dolaşan besleyici su

BESTE: Bir müzik parçasını oluşturan ezgilerin tümü

BESTENİGAR: Türk müziğinde bileşik bir makam

BETÜL: Erkeklerden çekinen namuslu kadın, Hz. Meryem ve Hz. Fatma`nın diğer isimleri

BEYZA: Çok beyaz, lekesiz

BİHTER: Daha iyi, en iyi

BİKE: Evlenmemiş, çocuğu olmamış kadın

BİLGE: Çok bilgili ve bilgisini yararlı kullanan kişi

BİLGET: Havadis, malumat

BİLGÜN: Bil+Gün

BİLHAN: Çok bilgili

BİLLUR: Pek duru, pürüzsüz

BİNGÜL: BİN+GÜL=Gülü bol; Gül bahçesi

BİNNAZ: BİN+NAZ= Çok nazlı

BİNNUR: BİN+NUR=Çok ışıklı, ışığı gür

BİRAY: Ay gibi tek, eşsiz

BİRBET: Yüzü benzersiz

BİRGEN: Yanlız, yanlızlığa alışkın

BİRİCİK: Bir tane, tek, emsalsiz

BİRSEN: Yanlız sen

BUKET: Çiçek demeti

BURCU: Güzel koku, ıtır

BURÇAK: Bir bitki

BURÇİN: Dişi geyik

BUSE: Öpücük

BÜKÜM: Bükme eylemi

BÜŞRA: Müjde, sevinçli

C HARFİ İLE BAŞLAYAN KIZ İSİMLERİ

CANA: Canın bayan versiyonu

CANAN: Gönülden sevilen kadın

CANDAN: İçten

CANDAŞ: Candan, kıymetli dost

CANEDA: İçten, Samimi

CANFEZA: Müzikte  bir makam

CANKIZ: Sevilen, şirin kız

CANKUT: Sevimli, Candan

CEMRE: Ateş parçası, Belirli aralıklarla hava, su ve toprakta oluştuğu sanılan sıcaklık yükselişi

CEREN: Gözlerinin güzelliğiyle ünlü, ince bacaklı, zarif hayvan; ceylan

CEVZA: İkizler burcunun eski adı

CEYDA: İnce-uzun boyunlu ve güzel

CEYLAN: CEREN ile aynı

D HARFİ İLE BAŞLAYAN KIZ İSİMLERİ

DALGA: Hareket halindeki su kütlesi; Denizin rüzgarlı havalarda kabarıp kıyıya sürüklenmesi

DAMLA: Küçük su parçası

DEFNE: Yaprakları güzel kokulu, yaz-kış yeşil olan bir bitki

DEMET: Çiçek bağı, Çiçek destesi

DEMRE: Antalyanın ilçesi

DENİZ: Büyük su kütlesi

DEREN: Toplayan, düzenleyen, pekiştiren

DERİN: Derinlik

DERYA: Büyük deniz

DESEN: Çiçek, çizgi gibi süs şekilleri

DESTEGÜL: Mevlevi dervişlerinin giydiği ince kumaştan yelek

DEVİN: Hareket, kımıldanış

DEVRİM:  Yeniden biçimlendirme işlemi

DİCLE: Bir nehir adı

DİDE: Göz, göz bebeği

DİDEM: Gözüm gibi sevdiğim, sevgilim

DİLARA: Gönül alan, gönül okşayan.

DİLAY: Gönle ışık saçan, ay kadar güzel

DİLDAR: Gönlü baskı altında tutan sevgili

DİLDE: Ünü her tarafa yayılmış, herkesin konuştuğu, herkesin dilinde olan kimse

DİLEK: İstek, rica

DİLEM: Gönül ilacı

DİLER: Dilemek eyleminden

DİLHAN: İçten ve yürekten konuşan

DİLNİŞİN: Gönülde yer tutan,hoş,güzel

DİLRÜBA: Gönlü şen,dertsiz

DİLSU: Dil+Su

DİLŞAH: Gönül şahı,sevgili

DOĞA: Yaradılış ve yapı özelliklerinin tümü; Tabiat

DOĞANGÜN: Doğmakta olan gün

DOĞAY: Ayın yeni doğuş hali

DOĞU: Günneşin doğduğu ana yön

DOLUNAY:Ayın tam yuvarlak olduğu an

DORA: Doruk, zirve

DUYGU: Kişi, olay ve nesnelerin bireyin iç dünyasında uyandırdığı izlenim

DURGUN:Durağan

DÜŞÜM: Hayalimdeki, düşlediğim, istediğim anlamında

E HARFİ İLE BAŞLAYAN KIZ İSİMLERİ

EBRU: Bulut renginde olan,   Hareli boyama yöntemi

ECE: Güzel kadın; Kraliçe

ECEGÜN: Güzel bir günde doğan

ECEM: Kraliçem, sevgili kraliçe

ECMEL: Çok güzel olan

EDA: Naz, cilve

EFSUN: Büyü, sihir,Sırlı

EGE: Türkiye’nin batısında yer alan deniz

ELÇİN: Deste, tutam

ELİF: Arap alfabesinin ilk harfi; Anadolu’da kibar, narin yapılı, ince-uzun anlamında kullanılır

ELVAN: Renkler,çeşitler

EMET: Bereket, bolluk

ENER: Dağ eteği

EREM: Cennet

ERENDİZ: Jüpiter gezegeninin adı

ERKE: Enerji, iş başarma gücü; Nazlı

ESEN: Sağlıklı, salim

ESER: Emek sonucu ortaya çıkan ürün, yapıt; Yok olmuş bir nesneden kalan parça

ESİN: Sabah rüzgarı

ESNA: Yüksek, yüce

F HARFİYLE BAŞLAYAN İSİMLER

Fadiş: Fatma adının bir söyleniş biçimi

Fadik: Fatma adının bir söyleniş biçimi

Fadime: Fatma adının bir söyleniş biçimi (Fa-tı-ma)

Fahriye: Bir işi çıkar beklemeden yapan

Fahrünissa: Övünülecek değerde kadın

Fatma: Sütten kesme / Aslı Fatima

Fatoş: Fatma adının halk arasında bir başka söyleniş biçimi

Fazilet: Erdem / İyi huyların tümü

Fehime: Anlayışlı, çabuk kavrayan

Ferah: Bol, geniş / Rahatlık veren / Gönlü şenlendiren

Feray: Aydınlık, parlak

Ferda: Yarın / Gelecek zaman / Mecazi anlamda kıyamet günü

Feride: Tek, eşsiz, benzeri olmayan

Feriha: Sevinçli, ferah

Feyza: Başarılı, refah içinde, mutlu

Fidan: Ağaçların genç ve yeni yetişeni

Figen: Çiçek demeti / Gölge yapan, gölge düşüren

Fikriye: Düşünce ile fikir ile ilgili

Filiz: Ağaçtan süren taze dalcıklar

Firdevs: Cennetteki altıncı bahçenin adı

Fulya: Nergislerden soğan köklü bir bitki

Fuldem: Her zaman geniş, açık görüşlü

Fulden: Her zaman geniş, açık görüşlü

Funda: Küçük çalılık / Süpürge otu

Füruzan: Çok parlak, parlayıcı, aydınlık

Füsun: Efsun / Büyü, sihir

Füreyya: Parlak, ışıltılı günler

Fatmanur: Fatma ve nur kelimelerinden türetilen isimESRA: En çabuk, çok çabuk

EŞLEM: Selametli, güvenilir

EVİN: Bİr şeyin içindeki öz; Buğday tanesinin olgunlaşmış içi, özü

EYLÜL: Sonbaharda bir ay adı

EZGİ: Belli bir kurala göre yaratılan ve kulakta haz uyandıran ses dizisi; Melodi, şarkı, türkü

F HARFİYLE BAŞLAYAN İSİMLER

Fadiş: Fatma adının bir söyleniş biçimi

Fadik: Fatma adının bir söyleniş biçimi

Fadime: Fatma adının bir söyleniş biçimi (Fa-tı-ma)

Fahriye: Bir işi çıkar beklemeden yapan

Fahrünissa: Övünülecek değerde kadın

Fatma: Sütten kesme / Aslı Fatima

Fatoş: Fatma adının halk arasında bir başka söyleniş biçimi

Fazilet: Erdem / İyi huyların tümü

Fehime: Anlayışlı, çabuk kavrayan

Ferah: Bol, geniş / Rahatlık veren / Gönlü şenlendiren

Feray: Aydınlık, parlak

Ferda: Yarın / Gelecek zaman / Mecazi anlamda kıyamet günü

Feride: Tek, eşsiz, benzeri olmayan

Feriha: Sevinçli, ferah

Feyza: Başarılı, refah içinde, mutlu

Fidan: Ağaçların genç ve yeni yetişeni

Figen: Çiçek demeti / Gölge yapan, gölge düşüren

Fikriye: Düşünce ile fikir ile ilgili

Filiz: Ağaçtan süren taze dalcıklar

Firdevs: Cennetteki altıncı bahçenin adı

Fulya: Nergislerden soğan köklü bir bitki

Fuldem: Her zaman geniş, açık görüşlü

Fulden: Her zaman geniş, açık görüşlü

Funda: Küçük çalılık / Süpürge otu

Füruzan: Çok parlak, parlayıcı, aydınlık

Füsun: Efsun / Büyü, sihir

Füreyya: Parlak, ışıltılı günler

Fatmanur: Fatma ve nur kelimelerinden türetilen isim

 

Haberin Okunma Sayısı : 324

YORUMLAR