S?per Kupa'da Terim ile Burak Y?lmaz'?n Diyalo?u -Yaşam -SosyetePLUS

S?per Kupa'da Terim ile Burak Y?lmaz'?n Diyalo?u

S?per Kupa'da Terim ile Burak Y?lmaz'?n Diyalo?u

Tarihi: 13.08.2013 12:39:14

G.Saray ge?en sezon oldu?u gibi bu y?l da ezeli rakibi F.bah?e'yi devirerek yeni sezona S?per Kupa ile girerken, ne ?st ?ste bu ba?ar?ya ula?an ne de kupay? en fazla kazanan olmak konu?uldu Kayseri'deki tarihi gece sonras?.

"TAM OLARAK HAZIR DE??L?M"

Sar?-k?rm?z?l? tak?ma ?ampiyonluk madalyas? de?il de ikinci i?in haz?rlanan madalyan?n verilmesi bile ma? sonras? teknik direkt?r Fatih Terim ile tak?m?n gol kral? apoletli y?ld?z? Burak Y?lmaz aras?ndaki diyalog kadar konu?ulmad?. Sar?-k?rm?z?l? ekibin Londra'da kat?ld??? Emirates Cup'a sakatl??? nedeniyle g?t?r?lmeyen milli futbolcu iyile?mesine ra?men S?per Kupa'da F.bah?e ile oynanan ma?ta kul?bede kald?. Kar??la?ma ?ncesi Burak ile konu?an Terim'in ??rencisine durumunu sorarken "Tam olarak haz?r de?ilim, ma? eksi?im var. Bana g?rev verirseniz elimden geleni yapar?m ama isterseniz daha haz?r arkada?lar? oynat?n" yan?t? verdi?i ??renildi.

"SEV?NSENE KARDE??M"

Ma?tan sonra t?m tak?m kupan?n co?kusunu ya?arken so?uk tavr?yla dikkat ?eken Burak'a uyar? bizzat hocas?ndan geldi. Terim'in Burak'a "Sevinsene karde?im. Arkada?lar?n kupa kald?rd? onlar gibi niye sevinmiyorsun. Sen oynamad?ysan arkada?lar?n oynad?. Onlar ad?na niye sevinmiyorsun. Bu ba?ar?da senin de pay?n var" dedi?i an objektiflere de yans?d?. Milli golc?n?n Terim'e verdi?i yan?t ise "Vallahi kul?bede en ?ok sevinen benim. ?stiyorsan?z bunu bunu kul?bedeki arkada?lara da sorun" oldu.

Bu arada kar??la?man?n ard?ndan kendisine "R?portaja bekliyoruz" diyen Ntv muhabirine "Art?k ba?kas?yla r?portaj yapars?n?z" dedi?i ?ne s?r?ld?.

Kaynak : Haberler.com

Haberin Okunma Sayısı : 51

YORUMLAR